หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปวส.ทั้งการตลาด การบัญชี การโรงแรม คอมพิวเตอร์ และโลจิสติกส์
แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปวส.ทั้งการตลาด การบัญชี การโรงแรม คอมพิวเตอร์ และโลจิสติกส์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-02-08 16:08:59

แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปวส.ทั้งการตลาด การบัญชี การโรงแรม คอมพิวเตอร์ และโลจิสติกส์


Binder1.pdf