หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง นำกระเช้าผักปลอดสารพิษ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ, ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระนอง เพื่อขอขอบคุณที่สนับสนุนช่วยเหลือมหาวิทยาลัย
อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง นำกระเช้าผักปลอดสารพิษ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ, ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระนอง เพื่อขอขอบคุณที่สนับสนุนช่วยเหลือมหาวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-02-08 15:32:30

อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง นำกระเช้าผักปลอดสารพิษ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ, ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระนอง เพื่อขอขอบคุณที่สนับสนุนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยและถือโอกาสขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 #ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง #สำนักงานศึกษาธิการจ.ระนอง #ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน #ผู้จัดการบริษัทsifco #ดีเจเดือนและอาจารย์อัครโยธิน #ผู้อำนวยการรโรงเรียนพิชัยรัตรคาร #ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา #ผู้กำกับการจังหวัดระนอง #ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง #ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจ.ระนอง #ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจ.ระนอง #ผู้อำนวยการเกษตรจ.ระนอง #ผู้อำนวยการด่านศุลกากร #ผู้อำนวยการเรือนจำจ.ระนอง #ประธานหอการค้า #ผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมจ.ระนอง #ผู้อำนวยการแขวงการทางจ.ระนอง


Binder1.pdf