หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพชาววังสวนสุนันทา
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพชาววังสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 15:55:25

11 ม.ค.62 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพชาววังสวนสุนันทา ให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ วิทยากรรับเชิญโดย ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ

CLS.pptx1.jpgBinder1.pdf