หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 10 ม.ค. 2562 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio) ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ. สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ การศึกษาจังหวัดนครปฐม
10 ม.ค. 2562 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio) ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ. สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 15:56:52


Binder1.pdf