หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค.62 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิจติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ คุณวิจิตรา บูรณะวานิช ผุ้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค.62 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิจติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ คุณวิจิตรา บูรณะวานิช ผุ้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 15:57:57

เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค.62 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิจติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ คุณวิจิตรา บูรณะวานิช ผุ้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และหารือเรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของวิทยาลัยฯในปีการศึกษา2561