หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบคุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบจัดส่ง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบคุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบจัดส่ง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 15:58:52

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบคุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบจัดส่ง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งหารือเรื่องการส่งอาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


Binder2.pdf