หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ ๙ ม.ค. ๖๒ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ผศ.พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนเข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ ๙ ม.ค. ๖๒ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ผศ.พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนเข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 16:00:29


s.pptx