หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 3 ม.ค. 62 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งภายใต้การกำกับ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ได้จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ และต่อยอดหลักสูตรซัพพลายเชนธุรกิจ(การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
วันที่ 3 ม.ค. 62 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งภายใต้การกำกับ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ได้จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ และต่อยอดหลักสูตรซัพพลายเชนธุรกิจ(การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-10 10:13:13


air.pptx