หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งภายใต้การกำกับ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ได้จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ และต่อยอดหลักสูตรซัพพลายเชนธุรกิจ(การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่งภายใต้การกำกับ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ได้จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ และต่อยอดหลักสูตรซัพพลายเชนธุรกิจ(การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 16:04:54


air.pptx