หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 24 ธ.ค.61 ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา นำทีมโดยหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯระนอง แนะแนวการศึกษาต่อณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ. หลังสวน จ.ชุมพร ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคุณครูฝ่ายแนะแนวที่ให้การสนับสนุนและต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
วันที่ 24 ธ.ค.61 ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา นำทีมโดยหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯระนอง แนะแนวการศึกษาต่อณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ. หลังสวน จ.ชุมพร ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคุณครูฝ่ายแนะแนวที่ให้การสนับสนุนและต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-09 12:15:43

วันที่ 24 ธ.ค.61 ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา นำทีมโดยหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯระนอง แนะแนวการศึกษาต่อณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ. หลังสวน จ.ชุมพร ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคุณครูฝ่ายแนะแนวที่ให้การสนับสนุนและต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Binder2.pdf