หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ๑๓ ธ.ค.๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร ๑ ชั้น ๑
๑๓ ธ.ค.๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร ๑ ชั้น ๑

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-27 12:48:24

๑๓ ธ.ค.๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร ๑ ชั้น ๑


13-12-61.pptx