หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่9 ธันวาคม 2561 อาจารย์สราวุธ พุฒนวลและคณาจารย์สวนสุนันทา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ #ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ตำบลหงาว และ2ฝั่งถนนเพชรเกษม #เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร
วันที่9 ธันวาคม 2561 อาจารย์สราวุธ พุฒนวลและคณาจารย์สวนสุนันทา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ #ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ตำบลหงาว และ2ฝั่งถนนเพชรเกษม #เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-27 12:43:00

วันที่9 ธันวาคม 2561 อาจารย์สราวุธ พุฒนวลและคณาจารย์สวนสุนันทา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ #ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ตำบลหงาว และ2ฝั่งถนนเพชรเกษม #เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร


Binder2.pdf