หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา13.00 น. อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบูรณาการกับรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา13.00 น. อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบูรณาการกับรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-27 12:41:36

การเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา13.00 น. อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบูรณาการกับรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการคลังสินค้า เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเรียนและสายวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น


Binder1.pdf