หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับรางวัล “Best Paper” เรื่อง องค์การแห่งนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรม ยุคประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจ SMEs
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับรางวัล “Best Paper” เรื่อง องค์การแห่งนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรม ยุคประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจ SMEs

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-27 12:40:08

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับรางวัล “Best Paper” เรื่อง องค์การแห่งนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรม ยุคประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจ SMEs ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม (ระยะที่ 1) ในการประชุมระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561ณ มหานครเซี้ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


bestpaper.pptx