หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยายกาศ คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มณฑลเซี่ยงไฮ้
บรรยายกาศ คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มณฑลเซี่ยงไฮ้

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-27 13:06:16

บรรยายกาศ คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มณฑลเซี่ยงไฮ้

Binder1.pdf