หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สำนักงานพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.2561 ณ วัดบ้านหงาว ต.หงาว จ.ระนอง
สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สำนักงานพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.2561 ณ วัดบ้านหงาว ต.หงาว จ.ระนอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:53:06

สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

สำนักงานพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.2561 ณ วัดบ้านหงาว ต.หงาว จ.ระนอง

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg