หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี สวนสุนันทฯ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 พบกับกิจกรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี สวนสุนันทฯ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 พบกับกิจกรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-08 16:27:39

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี สวนสุนันทฯ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 พบกับกิจกรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

และงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg