หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบรางวัลนักศึกษาต้นแบบที่ดี ที่เข้าร่วมการประกวด CLS Ambassador Content 201
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบรางวัลนักศึกษาต้นแบบที่ดี ที่เข้าร่วมการประกวด CLS Ambassador Content 201

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:52:16

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบรางวัลนักศึกษาต้นแบบที่ดี ที่เข้าร่วมการประกวด CLS Ambassador Content 2018 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาในเรื่องการวางตัวและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัย ณ ห้องสำนักงานคณบดี ขั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg