หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ปทุมธานี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ พิศิษฐ์ ฟองภู่
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ปทุมธานี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ พิศิษฐ์ ฟองภู่

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:54:16

 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 มรภ.สวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ปทุมธานี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ
 พิศิษฐ์ ฟองภู่ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-โลจิสติกส์ ในการบรรยายให้ความรู้


1.jpgแบบ - Copy.pptx