หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 31 ตุลาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานสัมมนา Smart transport บูรณาการแผนด้านการประหยัดพลังงานภาคการขนส่ง ณ ห้องราชา1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ จ.กรุงเทพฯ
31 ตุลาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานสัมมนา Smart transport บูรณาการแผนด้านการประหยัดพลังงานภาคการขนส่ง ณ ห้องราชา1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ จ.กรุงเทพฯ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-01 15:52:25

31 ตุลาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานสัมมนา Smart transport บูรณาการแผนด้านการประหยัดพลังงานภาคการขนส่ง ณ ห้องราชา1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ จ.กรุงเทพฯ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg