หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลิกภาพคือความประทับใจเมื่อแรกพบ" #ขอขอบคุณคุณแสงเดือน ทองเมืองสัก ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ อสมท.ระนอง และ #อาจารย์อัครโยธิน วานิชชานนท์ ที่ได้มอบโอกาสพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกนักศึกษาโลจิส ติกส์ให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งด้านการพูด
บุคลิกภาพคือความประทับใจเมื่อแรกพบ" #ขอขอบคุณคุณแสงเดือน ทองเมืองสัก ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ อสมท.ระนอง และ #อาจารย์อัครโยธิน วานิชชานนท์ ที่ได้มอบโอกาสพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกนักศึกษาโลจิส ติกส์ให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งด้านการพูด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 19:24:26

บุคลิกภาพคือความประทับใจเมื่อแรกพบ" #ขอขอบคุณคุณแสงเดือน ทองเมืองสัก ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ อสมท.ระนอง และ #อาจารย์อัครโยธิน วานิชชานนท์ ที่ได้มอบโอกาสพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกนักศึกษาโลจิส ติกส์ให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งด้านการพูด การยืนและการเป็นผู้ฟังทำให้นักศึกษากล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น #ฟังสบายหู #ดูสบายตา #พาสบายใจ^^ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 25 ต.ค. 61


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg