หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งตัวนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งตัวนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:15:32

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งตัวนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)