หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมหารือกับทีมงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับโครงการเร่งรัดและขยายผล
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมหารือกับทีมงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับโครงการเร่งรัดและขยายผล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:14:12

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมหารือกับทีมงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)