หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.อนัญญา บรรจงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ♨️จัดประชุมประจำเดือน ????ชมรม e-Commerce กับเหล่าอินฟูตัวน้อย Karmartsclub x วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.อนัญญา บรรจงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ♨️จัดประชุมประจำเดือน ????ชมรม e-Commerce กับเหล่าอินฟูตัวน้อย Karmartsclub x วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:09:39

ดร.อนัญญา บรรจงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ♨️จัดประชุมประจำเดือน  ????ชมรม e-Commerce กับเหล่าอินฟูตัวน้อย Karmartsclub x วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา