หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิตติ์ ปรางพิทักษ์ นักศึกษาธุรกิจพาณิชยนาวี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024)
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิตติ์ ปรางพิทักษ์ นักศึกษาธุรกิจพาณิชยนาวี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:07:45

ขอแสดงความยินดีกับ ⚓️ นายศุภกิตติ์ ปรางพิทักษ์ นักศึกษาธุรกิจพาณิชยนาวี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ????International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024) เรื่อง "DEVELOPMENT OF THE PORTABLE ARECA NUT CUTTER" ????⚙️???????? ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 จัดโดยสาถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา