หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤเทพ จันทโสฬส นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น64 เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024)
ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤเทพ จันทโสฬส นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น64 เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:05:54

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤเทพ จันทโสฬส นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น64 ???? เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024)

ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Improving raw material picking efficiency in the warehouse Case study of ABC Company limited”

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา