หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่มาพร้อมกับตำแหน่งงานที่หลากหลาย เพื่อส่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกงาน
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่มาพร้อมกับตำแหน่งงานที่หลากหลาย เพื่อส่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:02:21

วันที่ 7 พฤษภาคม  2567 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่มาพร้อมกับตำแหน่งงานที่หลากหลาย เพื่อส่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงาน  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา