หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพด้านการบิน” และกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจเพื่อเข้าฝึกงานกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพด้านการบิน” และกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจเพื่อเข้าฝึกงานกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 10:58:18

วันที่ 7 พฤษภาคม  2567 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพด้านการบิน” และกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจเพื่อเข้าฝึกงานกับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมกับตำแหน่งงานที่หลากหลาย เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา