หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบคณบดีเพื่อรดน้ำดำหัว และอวยพรแก่ผู้บริหารในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้
บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบคณบดีเพื่อรดน้ำดำหัว และอวยพรแก่ผู้บริหารในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 16:38:58

วันที่ 10 เมษายน 2567 บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์ นำโดย อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบ ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรดน้ำดำหัว และกล่าวคำอวยพรแก่ผู้บริหารในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้