หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CHARMMII ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CHARMMII ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:07:17

คนเก่งนาวี ✨️ ???? ขอแสดงความยินดีกับ ????

⚓️ ชมพูนุช มีอำพันธ์

⚓️ พรพิมล คงกะพัน

⚓️ วันดี ลิ้มประเสริฐยิ่ง

???????? ทีม CHARMMII ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”

???? ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future

การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”  โดยความร่วมมือระหว่าง คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี  ในกิจกรรมนี้ มีมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ทั้งหมด 17 ทีม 9 สถาบัน ได้มาร่วมประกวดการนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับความสวยความงาม รวมไปถึงธุรกิจ Startup ใหม่ๆที่จะสามารถนำออกไปใช้เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม นอกเหนือจากนั้นเป็นการพัฒนาเครื่อข่ายของ มหาวิทยาลัยจากภาครัฐและเอกชน ให้มาร่วมมือกันในการคิดค้นไอเดีย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความรู้ไปยังธุรกิจนั้นๆ และไปเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศอีกด้วย