หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:01:31

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา