หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบ คุณพรรัตน์ คล้ายบัณฑิตย์ รักษาการผุู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อหารือโครงการหลักสูตรการเรียน การสอน ภาคพิเศษ และระบบการศึกษาทางไกล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบ คุณพรรัตน์ คล้ายบัณฑิตย์ รักษาการผุู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อหารือโครงการหลักสูตรการเรียน การสอน ภาคพิเศษ และระบบการศึกษาทางไกล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:01:47

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบ คุณพรรัตน์ คล้ายบัณฑิตย์ รักษาการผุู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อหารือโครงการหลักสูตรการเรียน การสอน ภาคพิเศษ และระบบการศึกษาทางไกล