หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ปิติพจน์ แซ่เล็ก เข้าร่วมการสร้าง Teenpreneurs ผ่านการประกวดแข่งขันไอเดียการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ "ธุรกิจสุขภาพและความงาม" ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : SBU
วันที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ปิติพจน์ แซ่เล็ก เข้าร่วมการสร้าง Teenpreneurs ผ่านการประกวดแข่งขันไอเดียการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ "ธุรกิจสุขภาพและความงาม" ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : SBU

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:02:07

วันที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เข้าร่วมการสร้าง Teenpreneurs ผ่านการประกวดแข่งขันไอเดียการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ "ธุรกิจสุขภาพและความงาม" ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : SBU