หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 28 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ และนักศึกษา ร่วมกับค่ายเตรียมความพร้อม ม. ปลาย จัดกิจกรรม Live สด “แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ วิท
วันที่ 28 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ และนักศึกษา ร่วมกับค่ายเตรียมความพร้อม ม. ปลาย จัดกิจกรรม Live สด “แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ วิท

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 12:14:33

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ และนักศึกษา ร่วมกับค่ายเตรียมความพร้อม ม. ปลาย จัดกิจกรรม Live สด “แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” พูดคุยทักทายพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขา และความสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ผ่าน Facebook Page : โลจิสติกส์ สวนสุนันทา l ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย l กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี