หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพบรรยากาศการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 12:12:48

ภาพบรรยากาศการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567

ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา