หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:21:30

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า และยังตอบโจทย์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย