หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 หลักสูตร "TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2" จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเด
วันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 หลักสูตร "TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2" จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:17:00

เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 หลักสูตร "TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2" จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ