หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ CYBER SECURITY” บรรยายโดย ท่านรองผู้กับกับการป้องกันปราบปรามและทีมฯ จากสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ CYBER SECURITY” บรรยายโดย ท่านรองผู้กับกับการป้องกันปราบปรามและทีมฯ จากสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:09:49

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ CYBER SECURITY” บรรยายโดย ท่านรองผู้กับกับการป้องกันปราบปรามและทีมฯ จากสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา