หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงามฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงามฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:08:15

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงามฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ