หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 00.30-03.30 น. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเข้าติดตั้งอุปกรณ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุในสถานีรถไฟฟ้า ณ สถาน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 00.30-03.30 น. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเข้าติดตั้งอุปกรณ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุในสถานีรถไฟฟ้า ณ สถาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:06:37

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 00.30-03.30 น. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมนักวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดำเนินการเข้าติดตั้งอุปกรณ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุในสถานีรถไฟฟ้า ณ สถานีวัดมังกร ซึ่งจะดำเนินการทดสอบและเก็บผลข้อมูลการวิจัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2567