หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 15 มีนาคม 2567 อาจารย์ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี และอาจารย์ประจำแขนงวิชา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
วันที่ 15 มีนาคม 2567 อาจารย์ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี และอาจารย์ประจำแขนงวิชา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:04:11

วันที่ 15 มีนาคม 2567 อาจารย์ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี และอาจารย์ประจำแขนงวิชา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบคือ 1. ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ (หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์) และ 2. ผศ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (บรรณาธิการ) ณ ห้อง 1305 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน