หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการ สัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจทุนการศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการ สัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจทุนการศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:00:15

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการ

สัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจทุนการศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา