หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 11 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์อัพ "ธุรกิจสุขภาพและความงาม" ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีส
วันที่ 11 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์อัพ "ธุรกิจสุขภาพและความงาม" ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีส

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 11:03:11

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์อัพ "ธุรกิจสุขภาพและความงาม" ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBU)