หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง รุ่น 65 ได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “Freight forwarding & incoterms ขนส่งปลอดภัย ลูกค้าไว้ใจ ในปี 2024”
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง รุ่น 65 ได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “Freight forwarding & incoterms ขนส่งปลอดภัย ลูกค้าไว้ใจ ในปี 2024”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:15:28

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง รุ่น 65 ได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “Freight forwarding & incoterms ขนส่งปลอดภัย ลูกค้าไว้ใจ ในปี 2024”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา ชาญสมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้