หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่วิทยาลัยฯ จำนวน 100 ทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่วิทยาลัยฯ จำนวน 100 ทุน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 14:04:37

ทุนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

#ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้มอบทุน คุณสมโภชน์ อาหุนัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่วิทยาลัยฯ จำนวน 100 ทุน 

ในระดับปริญญาตรี รายละเอียดทุน ดังนี้

1. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับคนทั่วไป จำนวน 30 ทุน

2. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับผู้พิการ จำนวน 200 ทุน

3. ทุนส่วนลด 50% จำนวน 70 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2567 

ประกาศผล : 25 มีนาคม 2567