หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกให้กับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกให้กับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:56:47

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกให้กับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี