หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจ กิจกรรมการสร้าง Teenpreneurs ผ่านการประกวดแข่งขันไอเดียการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ (BMC) "ธุรกิจสุขภาพและความงาม"
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจ กิจกรรมการสร้าง Teenpreneurs ผ่านการประกวดแข่งขันไอเดียการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ (BMC) "ธุรกิจสุขภาพและความงาม"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 15:03:10

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจ กิจกรรมการสร้าง Teenpreneurs ผ่านการประกวดแข่งขันไอเดียการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ (BMC) "ธุรกิจสุขภาพและความงาม"

1. ค่าสมัครทีมละ 500 บาท (รวมการอบรม Lean Canva, อาหารเบรก, อาหารกลางวัน ในวันอบรม)

2. สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน จำกัด 1 มหาวิทยาลัยส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม (ต่อหนึ่งวิทยาเขตและสาขาวิชา)

3. ต้องมีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน (พร้อมแนบหลักฐาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถแสกน Qr code ได้เลย