หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:46:43

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม