หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:25:09

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี