หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:23:12

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

• Contact Us 

Tel » 063-878-8208 I 062-491-3343

Facebook » โลจิสติกส์ สวนสุนันทา

Line ID » @595tjwpb

Tiktok » @clsssru

Instragram » cls.ssru.official

Website » www.cls.ssru.ac.th

Youtube Channel » www.youtube.com/@cls-channel

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน  #สมัครเรียนเหมือนสมัครงาน #logistics 

#การศึกษารูปแบบใหม่  #creditbank   #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #โลจิสติกส์