หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่สนใจ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ จำนวน 300 ทุน
ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่สนใจ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ จำนวน 300 ทุน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 15:03:34

การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ "การให้โอกาส" วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้มอบทุน คุณจรีพร จารุกรสกุล 

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่สนใจ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ จำนวน 300 ทุน 

ในระดับปริญญาตรี รายละเอียดทุน ดังนี้

1. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับคนทั่วไป จำนวน 30 ทุน

2. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับผู้พิการ จำนวน 200 ทุน

3. ทุนส่วนลด 50% จำนวน 70 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2567 

ประกาศผล : 25 มีนาคม 2567